Algemene Voorwaarden

Levering verssperma

Studutch B.V.

 1. Sperma van onze hengsten, kan dagelijks besteld worden tot 09.30 uur. Bij de bestelling moeten naam en levensnummer van de merrie doorgegeven worden en het volledige adres van de merriehouder.
 2. Na de eerste bestelling wordt het eerste deel van het dekgeld en verzendkosten in rekening gebracht. Het tweede deel van het dekgeld wordt berekend als de merrie 6-8 weken drachtig is.
 3. Voor de guste merrie dient voor 1 oktober 2021 een schriftelijke gust-verklaring van de dierenarts te worden ingeleverd, anders vervalt de gust-regeling.
 4. Studutch B.V. verkoopt geen losse rietjes van Kannan jr., Mowgli V.O.D. en Mascotte. U betaald het dekgeld per drachtige merrie. Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde in eigendom van Studutch B.V. en dienen te worden geretourneerd aan het einde van het dekseizoen of mogen na overleg en tegen betaling alsnog worden gebruikt voor een dracht.
 5. Merries worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de merrie eigenaar.
 6. Verzendkosten en NVWA-kosten voor binnen- en buitenland worden in zijn geheel doorberekend aan de merriehouder.
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten.
 8. Door bestelling en afname van het sperma, verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich akkoord met de dek- en betalingsvoorwaarden.
 9. Studutch B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
 10. Wilt u er rekening mee houden dat wij de NVWA tijdig moeten informeren bij export.
 11. Alle verzendsperma’s zijn exclusief 9% BTW
 12. Voor vragen of speciale condities kunt u contact opnemen met: +31(0) 612388706 of info@studutch.com.

Sint Michielsgestel, 1 januari 2021
Studutch B.V.